تجهیزات و لوازم خانگی

خراسان رضوی        81 مدیریت : -

آشامیدنی و غذایی

خراسان رضوی        94 مدیریت : -

تجهیزات و قطعات مکانیکی

خراسان رضوی        107 مدیریت : -

تجهیزات و قطعات مکانیکی

خراسان رضوی        115 مدیریت : -

برق و الکترونیک

خراسان رضوی        116 مدیریت : -

ریخته گری، مواد و متالوژی

خراسان رضوی        117 مدیریت : آقاي طاهري

آشامیدنی و غذایی

خراسان رضوی        130 مدیریت : -

برق و الکترونیک

خراسان رضوی        106 مدیریت : آقای کاشمری

چاپ ،تبلیغات و بسته بندی

خراسان رضوی        130 مدیریت : -

برق و الکترونیک

خراسان رضوی        127 مدیریت : آقای ملقانی

زیورآلات و جواهر آلات

خراسان رضوی        125 مدیریت : -

بازرگانی و پخش

خراسان رضوی        129 مدیریت : -

تجهیزات و لوازم خانگی

خراسان رضوی        127 مدیریت : آقای قاسمی پور

ابزار آلات و تجهیزات صنعتی

خراسان رضوی        142 مدیریت : آقای شیری

چاپ ،تبلیغات و بسته بندی

خراسان رضوی        128 مدیریت : -

تجهیزات و قطعات مکانیکی

خراسان رضوی        124 مدیریت : -

آشامیدنی و غذایی

خراسان رضوی        126 مدیریت : آقای شراره

لاستیک و پلاستیک

خراسان رضوی        124 مدیریت : -

ابزار آلات و تجهیزات صنعتی

خراسان رضوی        136 مدیریت : -

تجهیزات و قطعات مکانیکی

خراسان رضوی        132 مدیریت : -